O Unii Europejskiej

TAK WIDZĘ EUROPĘ.

Europa, przez wielu ludzi uznawana jest za słabą, a  tak naprawdę jest silna. Od zawsze piękna, podziwiana i różnorodna. Więc jaką rolę należy jej przypisać? Europa to nowoczesna kobieta. Biznesman w spódnicy. Pozornie słaba i krucha. Bardzo kreatywna. Znalazła sposób na siebie, mianowicie...
Czytaj dalej

Jaka powinna być Europa?

Europa powinna być wolna, przepełniona pokojem, owładnięta chęcią współpracy w celu zapewnienia każdemu człowiekowi dobrych warunków życia. Ideały Europy zbiegają się w słowach: solidarna, uczciwa, otwarta na kulturę, rozwój i technologię, niestereotypowa, wolna i trwająca w pokoju,...
Czytaj dalej

12 lat w Unii Europejskiej.

1 maja minęło 12 lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Członkostwo naszego kraju w UE przyniosło sporo korzyści: otwarty rynek pracy, finansowanie inwestycji czy choćby wolny przepływ osób w ramach strefy Schengen. Dzięki pieniądzom, które napłynęły do Polski zmodernizowano drogi i...
Czytaj dalej

Unia Europejska a uchodźcy

Uchodźca to osoba, która musiała opuścić teren, na którym mieszkała ze względu na zagrożenie życia, zdrowia, bądź wolności.Imigrant to cudzoziemiec, który przybył do Polski z zagranicy na pobyt czasowy lub w celu zamieszkania na stałe.            Zawarte...
Czytaj dalej

"Wet za wet"?

Wiza to pisemne zezwolenie na przekroczenie granicy lub pobyt na terenie obcego państwa wystawiane cudzoziemcom przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub konsularne (konsulaty) tegoż państwa. Unia Europejska może wkrótce wymagać wiz od Amerykanów i Kanadyjczyków podróżujących do Europy. Ma to być...
Czytaj dalej

Trybunał Sprawiedliwości

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapewnia jednolitą wykładnię prawa UE aby zapewnić jego stosowanie w taki sam sposób we wszystkich krajach UE oraz jego przestrzeganie przez kraje i instytucje UE.  Rozstrzyga też spory prawne między rządami krajów Unii a jej instytucjami. W...
Czytaj dalej

Komisja Europejska

Komisja Europejska zajmuje się wydawaniem rozporządzeń. Wspiera ogólne interesy UE, przedkładając wnioski ustawodawcze, egzekwując prawo oraz realizując politykę i wykonując budżet UE. Siedziba Komisji Europejskiej znajduje się w Brukseli.  Aktualny przewodniczący to Jean-Claude Juncker.
Czytaj dalej

Rada Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej reprezentuje głos rządów krajów UE, przyjmuje akty prawne UE i koordynuje politykę UE. Członkami są Ministrowie ze wszystkich krajów UE, w zależności od omawianego obszaru polityki. Każdy kraj UE sprawuje prezydencję nad Radą UE przez 6 miesięcy na zasadzie rotacji. Aktualnie...
Czytaj dalej

Rada Europejska

Rada Europejska wyznacza ogólny kierunek polityki oraz priorytety Unii Europejskiej. Członkami Rady Europejskiej są Szefowie państw i rządów krajów UE, przewodniczący Komisji Europejskiej, Wysoki Przedstawiciel do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Aktualnym przewodniczącym rady jest...
Czytaj dalej