O Unii Europejskiej

Prawa obywateli Unii Europejskiej

Obywatele UE korzystają z praw ustalonych przepisami unijnymi.  Do najważniejszych praw należą: -prawo do przemiszczania sie i pobytu na terytorium państ UE. -prawo do podejmowania pracy na terytorium UE. -prawo do prowadzenia działalnosci gospodarczej na terenie UE. -prawo do...
Czytaj dalej

Jak działa Unia?

Poniższy schemat przedstawia główne instytucje unijne oraz czym się zajmują. Weronika Mocarska
Czytaj dalej

Osiągnięcia Unii Europejskiej

Unia Europejska dużo osiągnęła od swego założenia w 1950 r. Zbudowała jednolity rynek towarów i usług, który obejmuje 28 państw i ponad 500 mln obywateli, którzy mogą swobodnie przemieszczać się i osiedlać w wybranym miejscu. Stworzyła wspólną walutę – euro, która jest obecnie jedną z...
Czytaj dalej

Kto podejmuje decyzje w UE?

W procesach decyzyjnych na poziomie Unii Europejskiej uczestniczą różne instytucje UE, w szczególności: > Parlament Europejski, który reprezentuje obywateli Unii i jest przez nich bezpośrednio wybierany > Rada Europejska, w której skład wchodzą szefowie państw lub rządów państw członkowskich...
Czytaj dalej

Pieniądze w Unii Europejskiej.

    Budżet Unii Europejskiej jest finansowany ze źródeł obejmujących określony procent dochodu narodowego brutto każdego państwa członkowskiego. Wydatki z budżetu wykorzystuje się na tak różnorodne działania, jak poprawa poziomu życia w uboższych regionach oraz zapewnienie bezpieczeństwa...
Czytaj dalej

Fundusze europejskie w Polsce

W budżecie na lata 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła dla naszego kraju 82,5 mld euro. Polska otrzymała najwięcej środków pomocy unijnej. Najważniejszym celem programów unijnych jest poprawa poziomu życia mieszkańców dzięki wzrostowi gospodarczemu i wzrostowi zatrudnienia. Największe kwoty...
Czytaj dalej

1. BEZPIECZNY TRANSFER DANYCH MIĘDZY UE, A USA

"Zasady bezpiecznego transferu danych między UE i USA stają się rzeczywistością" – deklaruje wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej - Andrus Ansip. KE przedstawiła właśnie teksty prawne wdrażające zasady bezpiecznego transferu danych między UE i USA oraz komunikat, w którym podsumowano działania...
Czytaj dalej

2. GOSPODARKI PAŃSTW EUROPEJSKICH POD OKIEM KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska opublikowała właśnie roczną analizę wyzwań gospodarczych i społecznych w państwach członkowskich UE... Tzw. sprawozdania krajowe. W ramach europejskiego semestru stanowią one narzędzie koordynacji polityki gospodarczej. W analizie polskiej gospodarki zalecono położenie nacisku w...
Czytaj dalej