Archiwum wpisów

"Wet za wet"?

Wiza to pisemne zezwolenie na przekroczenie granicy lub pobyt na terenie obcego państwa wystawiane cudzoziemcom przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub konsularne (konsulaty) tegoż państwa. Unia Europejska może wkrótce wymagać wiz od Amerykanów i Kanadyjczyków podróżujących do Europy. Ma to być...
Czytaj dalej

Trybunał Sprawiedliwości

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapewnia jednolitą wykładnię prawa UE aby zapewnić jego stosowanie w taki sam sposób we wszystkich krajach UE oraz jego przestrzeganie przez kraje i instytucje UE.  Rozstrzyga też spory prawne między rządami krajów Unii a jej instytucjami. W...
Czytaj dalej

Komisja Europejska

Komisja Europejska zajmuje się wydawaniem rozporządzeń. Wspiera ogólne interesy UE, przedkładając wnioski ustawodawcze, egzekwując prawo oraz realizując politykę i wykonując budżet UE. Siedziba Komisji Europejskiej znajduje się w Brukseli.  Aktualny przewodniczący to Jean-Claude Juncker.
Czytaj dalej

Rada Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej reprezentuje głos rządów krajów UE, przyjmuje akty prawne UE i koordynuje politykę UE. Członkami są Ministrowie ze wszystkich krajów UE, w zależności od omawianego obszaru polityki. Każdy kraj UE sprawuje prezydencję nad Radą UE przez 6 miesięcy na zasadzie rotacji. Aktualnie...
Czytaj dalej

Rada Europejska

Rada Europejska wyznacza ogólny kierunek polityki oraz priorytety Unii Europejskiej. Członkami Rady Europejskiej są Szefowie państw i rządów krajów UE, przewodniczący Komisji Europejskiej, Wysoki Przedstawiciel do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Aktualnym przewodniczącym rady jest...
Czytaj dalej

Prawa obywateli Unii Europejskiej

Obywatele UE korzystają z praw ustalonych przepisami unijnymi.  Do najważniejszych praw należą: -prawo do przemiszczania sie i pobytu na terytorium państ UE. -prawo do podejmowania pracy na terytorium UE. -prawo do prowadzenia działalnosci gospodarczej na terenie UE. -prawo do...
Czytaj dalej

Jak działa Parlament Europejski?

Parlament wybiera swojego przewodniczącego na kadencję trwającą dwa i pół roku. Przewodniczący reprezentuje Parlament wobec pozostałych instytucji UE, jak również w stosunkach ze światem zewnętrznym. Wspiera go 14 wiceprzewodniczących. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego podpisuje wraz z...
Czytaj dalej

Jak działa Unia?

Poniższy schemat przedstawia główne instytucje unijne oraz czym się zajmują. Weronika Mocarska
Czytaj dalej

Osiągnięcia Unii Europejskiej

Unia Europejska dużo osiągnęła od swego założenia w 1950 r. Zbudowała jednolity rynek towarów i usług, który obejmuje 28 państw i ponad 500 mln obywateli, którzy mogą swobodnie przemieszczać się i osiedlać w wybranym miejscu. Stworzyła wspólną walutę – euro, która jest obecnie jedną z...
Czytaj dalej