Archiwum wpisów

Kto podejmuje decyzje w UE?

W procesach decyzyjnych na poziomie Unii Europejskiej uczestniczą różne instytucje UE, w szczególności: > Parlament Europejski, który reprezentuje obywateli Unii i jest przez nich bezpośrednio wybierany > Rada Europejska, w której skład wchodzą szefowie państw lub rządów państw członkowskich...
Czytaj dalej

Pieniądze w Unii Europejskiej.

    Budżet Unii Europejskiej jest finansowany ze źródeł obejmujących określony procent dochodu narodowego brutto każdego państwa członkowskiego. Wydatki z budżetu wykorzystuje się na tak różnorodne działania, jak poprawa poziomu życia w uboższych regionach oraz zapewnienie bezpieczeństwa...
Czytaj dalej

Grupy polityczne w PE

  W Parlamencie Europejskim posłowie nie obradują w delegacjach narodowych, lecz w grupach ponadnarodowych w zależności od orientacji politycznej. Na mocy Regulaminu grupa polityczna musi składać się z posłów wybranych z co najmniej jednej czwartej państw członkowskich i liczyć co najmniej 25...
Czytaj dalej

Fundusze europejskie w Polsce

W budżecie na lata 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła dla naszego kraju 82,5 mld euro. Polska otrzymała najwięcej środków pomocy unijnej. Najważniejszym celem programów unijnych jest poprawa poziomu życia mieszkańców dzięki wzrostowi gospodarczemu i wzrostowi zatrudnienia. Największe kwoty...
Czytaj dalej

Dzień Kobiet w Parlamencie Europejskim

8 marca w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata plenarna na temat sytuacji kobiet uchodźczyń i ubiegających się o azyl. Kobiety i dziewczęta uciekające z miejsc objętych konfliktami zbrojnymi są najbardziej narażone na przemoc. Reforma polityki migracyjnej i azylowej powinna umożliwić...
Czytaj dalej

1. BEZPIECZNY TRANSFER DANYCH MIĘDZY UE, A USA

"Zasady bezpiecznego transferu danych między UE i USA stają się rzeczywistością" – deklaruje wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej - Andrus Ansip. KE przedstawiła właśnie teksty prawne wdrażające zasady bezpiecznego transferu danych między UE i USA oraz komunikat, w którym podsumowano działania...
Czytaj dalej

2. GOSPODARKI PAŃSTW EUROPEJSKICH POD OKIEM KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska opublikowała właśnie roczną analizę wyzwań gospodarczych i społecznych w państwach członkowskich UE... Tzw. sprawozdania krajowe. W ramach europejskiego semestru stanowią one narzędzie koordynacji polityki gospodarczej. W analizie polskiej gospodarki zalecono położenie nacisku w...
Czytaj dalej

3. ZASTRZEŻENIA UE DO POPRAWNOŚCI PRZESTRZEGANIA PRAWA UNIJNEGO

Polska będzie tłumaczyć się przed Trybunałem Sprawiedliwości w związku z niepełną transpozycją przepisów UE dotyczących bezpieczeństwa kolei. Komisja Europejska w pakiecie postępowań o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego wskazuje także na nieprzestrzeganie dyrektywy usługowej,...
Czytaj dalej