Pytania i odpowiedzi

31. Jakie działania podjął PE w zakresie bezpieczeństwa żywności?

PE ustanowił normy kontroli w zakresie higieny żywności i produktów żywnościowych, zdrowia i dobrobytu zwierząt, zdrowia roślin oraz zapobiegania zagrożeniu zanieczyszczenia substancjami zewnętrznymi, takimi jak pestycydy.