Pytania i odpowiedzi

21. Ile jest stałych komisji w PE?

20.

22. Imiona których polityków noszą budynki PE?

Altiero Spinelii
Paul Henri Spaak
Wili Brandt
Jozsef Antal

23. Jak inaczej nazywają się grupy polityczne w PE?

Frakcje

24. Kim są w PE kwestorzy ?

Kolegium kwestorów zapewnia pomoc europarlamentarzystom w sprawach finansowych i administracyjnych.

25. W jaki sposób obywatele UE mogą wpływać na Parlament Europejski?

 • za pośrednictwem posłów do PE
 • poprzez złożenie petycji do PE
 • poprzez Europejską Inicjatywę Obywatelską

26. W jaki sposób PE działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego?

Paralment przyjął prawa dotyczące m.in.

 • emisji gazów cieplarnianych
 • zasad stosowania pestycydów
 • biopaliw
 • ochrony gleb
 • ochrony wód
 • zanieczyszczeń hałasem

27. Jak nazywa się największa frakcja w PE?

Europejska Partia Ludowa.

28. Jakie cele w zakresie klimatu i energii przyjęła UE do 2020r.?

 • redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20 proc.,
 • zwiększenie udziału energii odnawialnej (energia wiatrowa,słoneczna, biopaliwa) do 20 proc.,
 • oszczędności energii wynoszące 20 proc

29. Jak często odbywają się sesje plenarne PE?

sesje plenarne odbywają się raz w miesiącu.

30. Jak długo trwają sesje plenarne?

Sesje plenarne trwają tydzień.