Pytania i odpowiedzi

11. Jak nazywa się najliczniejsza grupa polityczna w Parlamencie Europejskim?

Europejska Partia Ludowa

12. Jak nazywa się organ UE, który obok PE uczestniczy w procesie legislacyjnym?

Rada Unii Europejskiej.

13. Jaki organ UE posiada wyłączną inicjatywę legislacyjną?

Komisja Europejska.

14. Czy PE może nanosić poprawki do tekstu aktu prawnego przedstawionego przez Komisję?

Tak

15. Jak nazywa się procedura legislacyjna, która stawia PE na równi z Radą UE?

Zwykła procedura.

16. Jak nazywa się procedura legislacyjna w której PE pełni jedynie funkcję opiniodawczą?

Procedura konsultacji.

17. Podaj przykład sprawy w której odbywa się procedura konsultacji PE.

Podatki.

18. Kto był pierwszym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego wybranym w wolnych wyborach?

Simone Weil

19. Ilu jest wiceprzewodniczących PE?

14

20. Ile trwa kadencja przewodniczącego PE?

2,5 roku.