O PARLAMENCIE

Nowe zasady ochrony danych osobowych w UE

Parlament Europejski przyjmie nowe zasady ochrony danych osobowych. Będą one w posiadaniu obywateli. Konsumenci uzyskają jasne informacje na temat wykorzystania ich danych osobowych.Na ich prośbę będą kasowane (prawo do bycia zapomnianym). Dzieci będą mogły korzystać z Facebooka i Snapchata za...
Czytaj dalej

Jak działa Parlament Europejski?

Parlament wybiera swojego przewodniczącego na kadencję trwającą dwa i pół roku. Przewodniczący reprezentuje Parlament wobec pozostałych instytucji UE, jak również w stosunkach ze światem zewnętrznym. Wspiera go 14 wiceprzewodniczących. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego podpisuje wraz z...
Czytaj dalej

Grupy polityczne w PE

  W Parlamencie Europejskim posłowie nie obradują w delegacjach narodowych, lecz w grupach ponadnarodowych w zależności od orientacji politycznej. Na mocy Regulaminu grupa polityczna musi składać się z posłów wybranych z co najmniej jednej czwartej państw członkowskich i liczyć co najmniej 25...
Czytaj dalej

Dzień Kobiet w Parlamencie Europejskim

8 marca w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata plenarna na temat sytuacji kobiet uchodźczyń i ubiegających się o azyl. Kobiety i dziewczęta uciekające z miejsc objętych konfliktami zbrojnymi są najbardziej narażone na przemoc. Reforma polityki migracyjnej i azylowej powinna umożliwić...
Czytaj dalej